Конференції

Надання органам статистики:

Звіт про використання та запаси палива (ф. №4-МТП) за липень 2019 р.  Форма № 1-опт (місячна) за липень 2019 р.  Звіт про реалізацію продукції сільського господарства(ф. №21-заг (місячна)) за липень 2019 р.  Форма №1-торг (місячна) за липень 2019 р. Наявність і надходження зернових та олійних культур (ф. №1-зерно (місячна)) за липень 2019 р.  Звіт про роботу міського електротранспорту (ф. №2-етр) за липень 2019 р. Звіт про роботу підприємства водного транспорту (форма №51-вод) за липень 2019 р.  Звіт про надання населенню субсидій (форма №1-субсидії) за липень 2019 р. Форма № 51-авто (місячна) за липень 2019 р. Форма №1-П (термінова, місячна) за липень 2019 р.  Звіт про використання марок акцизного податку за липень 2019 р.  Форма №1-торг (нафтопродукти) для юросіб за липень 2019 р.  Форма №1-торг (нафтопродукти) для фізсіб-підприємців за липень 2019 р.

1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур

4-мтп (місячна) Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

37-сг (місячна) Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт

1-от (один раз на рік) Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 і 4-1 до Декларації)

Декларація акцизного податку (з додатками)

Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 і 2-1 до Декларації)

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень 2017 р.

Військовий збір з нарахованого, але не виплаченого доходу, за липень 2017 р.

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за липень 2017 року 

Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 і 4-1 до Декларації)

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Декларація акцизного податку (з додатками)

Податкова декларація з рентної плати

Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 і 2-1 до Декларації)

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації)

Податкова декларація з податку на додану вартість (квартальна)

Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (дод. 1 до Декларації)

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

Розрахунки з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (додатки 8-9)

Податкова декларація туристичного збору

Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (дод. 3 до Декларації)

Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи)

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

Податкова декларація екологічного податку (з додатками 1-7)

Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1

Довідка про використані розрахункові книжки

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма №5-ЗЕЗ (місячна))

Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма №1-ЕІО)

Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізац

Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації)

Податкова декларація з податку на додану вартість (квартальна)

Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (додаток 7 до декларації)

Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності

Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (дод. 1 до Декларації)

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

Розрахунки з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (додатки 8-9)

Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (дод. 3 до Декларації)

Інформація суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)

Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Звіт про обсяги виробництва і реалізації спирту (форма №1-РС)

Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС)

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ)

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА)

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ)

Звіт про суми податкових пільг (додаток до Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг)

Вид податку: Місцеві збори

Вид податку: Місцеві збори

Вид податку: Єдиний податок

Вид податку: Єдиний податок

Податкова декларація з рентної плати

Податкова декларація про майновий стан і доходи 

Баланс. Форма №1 

Податкова декларація екологічного податку (з додатками 1-7)

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма №21-заг (місячна))

Звіт про роботу міського електротранспорту (форма №2-етр)

Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (ф. №1-субсидії (паливо))

Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (форма №1-субсидії (ЖКГ))

Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб (місячна))

Звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна)

Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма №1-опт) (місячна)

Звіт про товарооборот (форма №1-торг) (місячна)

Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (ф. №1-зерно (місячна))

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма №24-сг, місячна)

Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма №37-сг) 

Податкова декларація про майновий стан і доходи 

Вид податку: Рентна плата

Скорочена назва: Розрахунок ПЗ з рентної плати за транзитне транспортування природного газу та аміаку

Скорочена назва: Декларація з ПДВ (місячна)

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 і 4-1 до Декларації)

Декларація акцизного податку (з додатками)

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Податкова декларація з транспортного податку

Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 і 2-1 до Декларації)

Звіт про фінансові результати. Форма №2

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Форми №1-м, 2-м

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (форма №31-авто)

Повна назва: Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку (форма №14-зв’язок)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 і 4-1 до Декларації)

Повна назва:Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва:Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Форма №Ф4-ФСС з ТВП)

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати

Повна назва: Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (Ф14-ФСС з ТВП)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 і 2-1 до Декларації)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1

Повна назва: Довідка про використані розрахункові книжки

Повна назва: Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт (форма №2-буд (квартальна))

Повна назва: Баланс. Форма № 1. Для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (рік, квартал)

Повна назва: Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (форма №14-ЗЕЗ (квартальна))

Повна назва: Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізац

Повна назва: Звіт про добування водних біоресурсів (форма №1-риба (квартал))

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма №1-ЕІО)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації спирту (форма №1-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ)

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма №5-ЗЕЗ (місячна))

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) послуг (форма №9-ЗЕЗ (квартальна))

Повна навза: Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма 2-РС)

Повна назва: Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб (місячна))

Повна назва: Звіт про виконання державного замовлення (форма №1-держзамовлення (квартальна))

Повна назва: Звіт про іноземні інвестиції в Україну (форма №10-ЗЕЗ (квартальна))

Повна назва: Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу (форма №13-ЗЕЗ)

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (квартальна)

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна)

Повна назва: Звіт про роботу міського електротранспорту (форма №2-етр)

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (ф. №1-субсидії (паливо))

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (форма №1-субсидії (ЖКГ))

Повна назва: Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма №1-опт) (місячна)

Повна назва: Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (форма №11-заг)

Повна назва: Звіт про товарооборот (форма №1-торг) (місячна)

Повна назва: Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (форма №13-заг)

Повна назва: Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (ф. №1-зерно (місячна))

Повна назва: Звіт про використання та запаси палива (форма №4-МТП)

Повна назва: Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (№ 51-авто (місячна))

Повна назва: Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (форма №1-П)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для юросіб)

Повна назва: Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма №37-сг)

Повна назва: Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма №24-сг, місячна)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 і 4-1 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 і 2-1 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Заява про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 і 4-1 до Декларації)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 і 2-1 до Декларації)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1

Повна назва: Довідка про використані розрахункові книжки

Повна назва: Заява про застосування спрощеної системи оподаткування

Повна назва: Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма №1-ЕІО)

Повна назва: Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма №5-ЗЕЗ (місячна))

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації спирту (форма №1-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма 2-РС)

Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб (місячна))

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна)

Повна назва: Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма №1-опт) (місячна)

Повна назва: Звіт про товарооборот (форма №1-торг) (місячна)

Повна назва: Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма №21-заг (місячна))

Повна назва: Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (ф. №1-зерно (місячна))

Повна назва: Звіт про використання та запаси палива (форма №4-МТП)

Повна назва: Звіт про роботу міського електротранспорту (форма №2-етр)

Повна назва: Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (№ 51-авто (місячна))

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (ф. №1-субсидії (паливо))

Повна назва: Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (форма №1-П)

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (форма №1-субсидії (ЖКГ))

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для юросіб)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для фізосіб-підприємців)

Повна назва: Посівні площі с/г культур під урожай (форма №4-сг) за 2016 рiк

Повна назва: Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма №24-сг, місячна)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 і 4-1 до Декларації)

Повна назва: Декларація акцизного податку

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 і 2-1 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 і 4-1 до Декларації)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати

Повна назва: Декларація акцизного податку

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 і 2-1 до Декларації)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (квартальна)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (дод. 1 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

Повна назва: Розрахунки з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (додатки 8-9)

Повна назва:Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (дод. 3 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація туристичного збору

Повна назва: Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Податкова декларація екологічного податку (з додатками 1-7)

Повна назва: Довідка про використані розрахункові книжки

Повна назва: Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1

Повна назва: Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (квартальна)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (додаток 7 до декларації)

Повна назва: Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (дод. 1 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

Повна назва: Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

Повна назва: Розрахунки з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (додатки 8-9)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (дод. 3 до Декларації)

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма №1-ЕІО)

Повна назва: Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації спирту (форма №1-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС)

Повна назва: Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ)

Повна назва: Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб (місячна))

Повна назва: Звіт про суми податкових пільг (додаток до Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг)

Повна назва: Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7

Повна назва: Податкова декларація туристичного збору

Повна назва: Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма №5-ЗЕЗ (місячна))

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Податкова декларація про майновий стан і доходи

Повна назва: Баланс. Форма №1

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма 2-РС)

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна)

Повна назва: Податкова декларація екологічного податку (з додатками 1-7)

Повна назва: Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма №21-заг (місячна))

Повна назва: Звіт про роботу міського електротранспорту (форма №2-етр)

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (ф. №1-субсидії (паливо))

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (форма №1-субсидії (ЖКГ))

Повна назва: Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма №1-опт) (місячна)

Повна назва: Звіт про товарооборот (форма №1-торг) (місячна)

Повна назва: Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (ф. №1-зерно (місячна))

Повна назва: Звіт про використання та запаси палива (форма №4-МТП)

Повна назва: Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (№ 51-авто (місячна))

Повна назва: Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (форма №1-П)

Повна назва:Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для юросіб)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для фізосіб-підприємців)

Повна назва: Податкова декларація про майновий стан і доходи

Повна назва: Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (дод. 5)

Повна назва: Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма №24-сг, місячна)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 і 4-1 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Повна назва: Податкова декларація з транспортного податку

Повна назва: Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 і 2-1 до Декларації)

Повна назва: Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі. Форма №1-опт (квартальна)

Повна назва: Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (форма №3-торг)

Повна назва: Звіт про обсяги реалізованих послуг ( ф. № 1-послуги (квартальна))

Повна назва: Баланс. Форма №1

Повна назва: Звіт про фінансові результати. Форма №2

Повна назва: Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Форми №1-м, 2-м

Повна назва: Капітальні інвестиції (форма №2-інвестиції (квартальна))

Повна назва: Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (ф. № 1-Б) (річна, квартальна)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (форма №31-авто)

Повна назва: Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку (форма №14-зв’язок)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 і 4-1 до Декларації)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва:Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Форма №Ф4-ФСС з ТВП)

Повна назва: Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (Ф14-ФСС з ТВП)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 і 2-1 до Декларації)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Повна назва: Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Довідка про використані розрахункові книжки

Повна назва: Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт (форма №2-буд (квартальна))

Повна назва: Баланс. Форма № 1. Для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (рік, квартал)

Повна назва: Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (форма №14-ЗЕЗ (квартальна))

Повна назва: Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1

Повна назва: Довідка про використані розрахункові книжки

Повна назва: Баланс. Форма № 1. Для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (рік, квартал)

Повна назва: Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1

Повна назва: Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізац

Повна назва: Звіт про добування водних біоресурсів (форма №1-риба (квартал))

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма №1-ЕІО)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації спирту (форма №1-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ)

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма №5-ЗЕЗ (місячна))

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) послуг (форма №9-ЗЕЗ (квартальна))

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма 2-РС)

Повна назва: Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб (місячна))

Повна назва: Звіт про виконання державного замовлення (форма №1-держзамовлення (квартальна))

Повна назва: Звіт про іноземні інвестиції в Україну (форма №10-ЗЕЗ (квартальна))

Повна назва: Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу (форма №13-ЗЕЗ)

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (квартальна)

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна)

Повна назва: Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма №21-заг (місячна))

Повна назва: Звіт про роботу міського електротранспорту (форма №2-етр)

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (ф. №1-субсидії (паливо))

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (форма №1-субсидії (ЖКГ))

Повна назва: Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма №1-опт) (місячна)

Повна назва: Звіт про товарооборот (форма №1-торг) (місячна)

Повна назва: Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (форма №11-заг)

Повна назва: Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (форма №13-заг)

Повна назва: Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (ф. №1-зерно (місячна))

Повна назва: Звіт про використання та запаси палива (форма №4-МТП)

Повна назва: Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (№ 51-авто (місячна))

Повна назва: Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (форма №1-П)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для юросіб)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для фізосіб-підприємців)

Повна назва: Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма №24-сг, місячна)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 і 4-1 до Декларації)

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 і 2-1 до Декларації)

Повна назва: Заява про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування

Повна назва: Заява про застосування спрощеної системи оподаткування

Повна назва: Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування

Повна назва: Довідка про використані розрахункові книжки

Повна назва: Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1

Повна назва: Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізац

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма №1-ЕІО)

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма №5-ЗЕЗ (місячна))

Повна назва: Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації спирту (форма №1-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма 2-РС)

Повна назва: Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб (місячна))

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна)

Повна назва: Звіт про товарооборот (форма №1-торг) (місячна)

Повна назва: Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма №21-заг (місячна))

Повна назва: Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (ф. №1-зерно (місячна))

Повна назва: Звіт про використання та запаси палива (форма №4-МТП)

Повна назва: Звіт про роботу міського електротранспорту (форма №2-етр)

Повна назва: Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (№ 51-авто (місячна))

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (ф. №1-субсидії (паливо))

Повна назва: Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (форма №1-П)

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (форма №1-субсидії (ЖКГ))

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для юросіб)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для фізосіб-підприємців)

Повна назва: Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма №1-опт) (місячна)

Повна назва: Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма №24-сг, місячна)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 і 4-1 до Декларації)

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 і 2-1 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

Повна назва: Баланс. Форма №1

Повна назва: Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності

Повна назва: Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7

Повна назва: Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

Повна назва: Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (форма №1П-НПП)

Повна назва: Поводження з відходами за 20__ рік (форма №1-відходи)

Повна назва: Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування (ф. №12-ЗЕЗ (ВПІ))

Повна назва:Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства (форма №7-торг (річна))

Повна назва: Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів. Форма №10-ПІ (річна)

Повна назва: Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (форма №3-торг, річна)

Повна назва: Звіт про окремі види взаємозв’язків підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування (форма №11-зез (ВПІ))

Повна назва:Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (форма №11-ОЗ)

Повна назва:Баланс. Форма №1

Повна назва: Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (форма №2-інвестиції (річна))

Повна назва: Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма №50-сг)

Повна назва: Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20 __ році (форма №10-мех)

Повна назва: Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20__ рік (форма №2-ферм)

Повна назва: Звіт про використання та запаси палива (форма №4-МТП, річна)

Повна назва: Звіт про травматизм на виробництві у 20__році. Форма №7-тнв

Повна назва: Структурне обстеження підприємства за 20___ рік. Форма №1-підприємництво (коротка) (річна)

Повна назва: Структурне обстеження підприємства за 20___ рік. Форма №1-підприємництво (річна)

Повна назва: Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 20___ рік. Форма №1-опт (річна)

Повна назва: Звіт про роботу автотранспорту (форма № 2-тр (річна))

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Декларація з ПДВ (місячна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 і 4-1 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати

Повна назва: Податкова декларація з транспортного податку

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 і 2-1 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (дод. 1 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація туристичного збору

Повна назва: Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Податкова декларація екологічного податку (з додатками 1-7)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації)

Повна назва: Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (дод. 3 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (квартальна)

Повна назва: Податкова декларація про майновий стан і доходи

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи)

Повна назва: Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

Повна назва: Розрахунки з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (додатки 8-9)

Повна назва: Довідка про використані розрахункові книжки

Повна назва: Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1

Повна назва: Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізац

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма №1-ЕІО)

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма №5-ЗЕЗ (місячна))

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (дод. 1 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (дод. 3 до Декларації)

Повна назва: Звіт про суми податкових пільг (додаток до Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг)

Повна назва: Податкова декларація туристичного збору

Повна назва: Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобі

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації спирту (форма №1-РС)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА)

Повна назва: Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (дод. 5)

Повна назва: Податкова декларація екологічного податку (з додатками 1-7)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ)

Повна назва:Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (додаток 7 до декларації)

Повна назва: Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7

Повна назва: Баланс. Форма №1

Повна назва: Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (додаток 6 до декларації)

Повна назва: Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

Повна назва: Звіт про використання води. Форма №2-ТП (водгосп)

Повна назва: Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (квартальна)

Повна назва: Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (ф. № 1-Б) (річна, квартальна)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи)

Повна назва: Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

Повна назва: Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма 2-РС)

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати

Повна назва: Розрахунки з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (додатки 8-9)

Повна назва: Інформаціясуб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)

Повна назва: Податкова декларація про майновий стан і доходи

Повна назва: Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ)

Повна назва: Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб (місячна))

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна)

Повна назва: Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма №24-сг, місячна)

Повна назва: Звіт про використання води. Форма №2-ТП (водгосп)

Повна назва: Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 20__ рік

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 і 4-1 до Декларації)

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 і 2-1 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна навза: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Капітальні інвестиції (форма №2-інвестиції (квартальна))

Повна назва: Звіт про обсяги реалізованих послуг ( ф. № 1-послуги (квартальна))

Повна назва: Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (форма №31-авто)

Повна назва: Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку (форма №14-зв’язок)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Форма №Ф4-ФСС з ТВП)

Повна назва: Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (Ф14-ФСС з ТВП)

Повна назва: Стан тваринництва за 20__ рік (форма №24, річна)

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 і 4-1 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 і 2-1 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік (форма №21-заг (річна))

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Звіт про добування водних біоресурсів (форма №1-риба (річна))

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Повна назва: Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт (форма №2-буд (квартальна)).

Повна назва: Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (форма №14-ЗЕЗ (квартальна)).

Повна назва: Звіт про здійснення державних закупівель (форма №1-торги (квартальна))

Повна назва: Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. Форма №1-ПА

Повна назва: Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1

Повна назва: Довідка про використані розрахункові книжки

Повна назва: Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізац

Повна назва: Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб (місячна))

Повна назва:Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма №5-ЗЕЗ (місячна))

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) послуг (форма №9-ЗЕЗ (квартальна))

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма №1-ЕІО)

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (квартальна)

Повна назва: Звіт про виконання державного замовлення (форма №1-держзамовлення (квартальна))

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна)

Повна назва: Звіт про іноземні інвестиції в Україну (форма №10-ЗЕЗ (квартальна))

Повна назва: Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу (форма №13-ЗЕЗ)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації спирту (форма №1-РС)

Повна назва:Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (ф. № 1-РА)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма 2-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (ф. № 1-РТ)

Повна назва: Звіт про роботу міського електротранспорту (форма №2-етр)

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (ф. №1-субсидії (паливо))

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (форма №1-субсидії (ЖКГ))

Повна назва: Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма №21-заг (місячна))

Повна назва: Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (№ 51-авто (місячна))

Повна назва: Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (форма №1-П)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для юросіб)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для фізосіб-підприємців)

Повна назва: Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма №1-опт) (місячна)

Повна назва: Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (форма №11-заг)

Повна назва: Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (форма №13-заг)

Повна назва: Наявність і надходження зернових та олійних культур (ф. №1-зерно (піврічна))

Повна назва: Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (форма №4-МТМ)

Повна назва: Звіт про товарооборот (форма №1-торг) (місячна)

Повна назва: Стан тваринництва на "___" ________ 20 __ року (форма №24-сг, місячна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Заява про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Заява про застосування спрощеної системи оподаткування

Повна назва: Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування

Повна назва: Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1

Повна назва: Довідка про використані розрахункові книжки

Повна назва: Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання.

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма №5-ЗЕЗ (місячна))

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма №1-ЕІО)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації спирту (форма №1-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (ф. № 1-РА)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма 2-РС)

Пвна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (ф. № 1-РТ)

Повна назва: Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб (місячна))

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна)

Повна назва: Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (№ 51-авто (місячна))

Повна назва: Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (форма №1-П)

Повна назва: Звіт про роботу міського електротранспорту (форма №2-етр)

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (ф. №1-субсидії (паливо))

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (форма №1-субсидії (ЖКГ))

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для юросіб)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для фізосіб-підприємців)

Повна назва: Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма №1-опт) (місячна)

Повна назва: Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма №21-заг (місячна))

Повна назва: Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (ф. №1-зерно (місячна))

Повна назва: Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (форма №4-МТМ)

Повна назва: Звіт про товарооборот (форма №1-торг) (місячна)

Повна назва: Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма №37-сг)

Повна назва: Стан тваринництва на "___" ________ 20 __ року (форма №24-сг, місячна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації).

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод.4)

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Податкова декларація туристичного збору.

Повна назва: Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації)

Повна назва: Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (дод. 1 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (дод. 3 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Податкова декларація екологічного податку (з додатками 1-7)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (квартальна)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи)

Повна назва: Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

Повна назва: Розрахунки з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (додатки 8-9)

Повна назва: Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1.

Повна назва: Довідка про використані розрахункові книжки

Повна назва: Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізац

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма №5-ЗЕЗ (місячна))

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма №1-ЕІО)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (дод. 1 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (дод. 3 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 до Декларації)

Повна назва: Звіт про суми податкових пільг (додаток до Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг)

Повна назва: Податкова декларація туристичного збору

Повна назва: Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Податкова декларація екологічного податку (з додатками 1-7)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (додаток 7 до декларації)

Повна назва: Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності (з додатками)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (квартальна)

Повна назва: Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби (з додатками)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи)

Повна назва:Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

Повна назва: Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (ф. № 1-РА)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма 2-РС)

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ)

Повна назва: Розрахунки з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (додатки 8-9)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (ф. № 1-РТ)

Повна назва: Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації спирту (форма №1-РС)

Повна назва: Звіт про роботу міського електротранспорту (форма №2-етр)

Повна назва: Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб (місячна))

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (ф. №1-субсидії (паливо))

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (форма №1-субсидії (ЖКГ))

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна)

Повна назва: Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма №21-заг (місячна))

Повна назва: Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (№ 51-авто (місячна))

Повна назва: Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (форма №1-П)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для юросіб)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для фізосіб-підприємців)

Повна назва: Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма №1-опт) (місячна)

Повна назва: Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (ф. №1-зерно (місячна))

Повна назва: Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (форма №4-МТМ)

Повна назва: Звіт про товарооборот (форма №1-торг) (місячна)

Повна назва: Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма №37-сг)

Повна назва: Стан тваринництва на "___" ________ 20 __ року (форма №24-сг, місячна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (форма №3-торг)

Повна назва: Баланс. Форма №1

Повна назва: Звіт про фінансові результати. Форма №2

Повна назва: Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Форми №1-м, 2-м

Повна назва: Капітальні інвестиції (форма №2-інвестиції (квартальна))

Повна назва: Звіт про обсяги реалізованих послуг ( ф. № 1-послуги (квартальна))

Повна назва: Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (ф. № 1-Б) (річна, квартальна)

Повна назва: Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі. Форма №1-опт (квартальна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (форма №31-авто)

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку (форма №14-зв’язок)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Форма №Ф4-ФСС з ТВП)

Повна назва: Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (Ф14-ФСС з ТВП)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Звіт щодо сплати заборгованості до Фонду нещасних випадків

Повна назва: Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Повна назва: Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт (форма №2-буд (квартальна))

Повна назва: Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (форма №14-ЗЕЗ (квартальна))

Повна назва: Звіт про здійснення державних закупівель (форма №1-торги (квартальна))

Повна назва: Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1

Повна назва: Довідка про використані розрахункові книжки

Повна назва: Баланс. Форма № 1. Для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (рік, квартал)

Повна назва: Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізац

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма №5-ЗЕЗ (місячна))

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) послуг (форма №9-ЗЕЗ (квартальна))

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма №1-ЕІО)

Повна назва: Звіт про добування водних біоресурсів (форма №1-риба (квартал))

Повна назва: Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб (місячна))

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (квартальна)

Повна назва: Звіт про виконання державного замовлення (форма №1-держзамовлення (квартальна))

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна)

Повна назва: Звіт про іноземні інвестиції в Україну (форма №10-ЗЕЗ (квартальна))

Повна назва: Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу (форма №13-ЗЕЗ)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма 2-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (ф. № 1-РА)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (ф. № 1-РТ)

Повна назва: Звіт про роботу міського електротранспорту (форма №2-етр)

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (ф. №1-субсидії (паливо))

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (форма №1-субсидії (ЖКГ))

Повна назва: Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма №21-заг (місячна))

Повна назва: Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (№ 51-авто (місячна))

Повна назва: Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (форма №1-П)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для юросіб)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для фізосіб-підприємців)

Повна назва: Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма №1-опт) (місячна)

Повна назва: Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (форма №11-заг)

Повна назва: Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (форма №13-заг)

Повна назва: Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (ф. №1-зерно (місячна))

Повна назва: Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (форма №4-МТМ)

Повна назва: Звіт про товарооборот (форма №1-торг) (місячна)

Повна назва: Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма №37-сг)

Повна назва: Стан тваринництва на "___" ________ 20 __ року (форма №24-сг, місячна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 до Декларації)

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Заява про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1.

Повна назва: Довідка про використані розрахункові книжки.

Повна назва: Заява про застосування спрощеної системи оподаткування.

Повна назва: Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування.

Повна назва: Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізац.

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма №5-ЗЕЗ (місячна)).

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма №1-ЕІО).

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації спирту (форма №1-РС).

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС).

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА).

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (ф. № 1-РА).

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма 2-РС).

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ).

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (ф. № 1-РТ).

Повна назва: Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб (місячна).

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна).

Повна назва: Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (№ 51-авто (місячна)).

Повна назва: Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (форма №1-П).

Повна назва: Звіт про роботу міського електротранспорту (форма №2-етр).

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (ф. №1-субсидії (паливо)).

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (форма №1-субсидії (ЖКГ)).

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для юросіб).

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для фізосіб-підприємців).

Повна назва: Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма №1-опт) (місячна).

Повна назва: Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма №21-заг (місячна)).

Повна назва:Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (ф. №1-зерно (місячна)).

Повна назва: Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (форма №4-МТМ)

Повна назва: Звіт про товарооборот (форма №1-торг) (місячна)

Повна назва: Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма №37-сг)

Повна назва: Стан тваринництва на "___" ________ 20 __ року (форма №24-сг, місячна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації).

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності).

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 до Декларації).

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 до Декларації).

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації).

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації).

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати.

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками).

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна).

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4).

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (дод. 1 до Декларації).

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (дод. 3 до Декларації).

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця.

Повна назва: Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Повна назва: Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

Повна назва: Податкова декларація туристичного збору

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Податкова декларація екологічного податку (з додатками 1-7)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (квартальна)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи)

Повна назва: Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

Повна назва: Розрахунки з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (додатки 8-9)

Повна назва: Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1 .

Повна назва: Довідка про використані розрахункові книжки.

Повна назва: Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізац.

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма №5-ЗЕЗ (місячна)).

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма №1-ЕІО).

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (дод. 1 до Декларації).

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (дод. 3 до Декларації).

Повна назва: Баланс. Форма №1

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації спирту (форма №1-РС)

Повна назва: Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами.

Повна назва: Звіт про суми податкових пільг (додаток до Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг).

Повна назва: Податкова декларація туристичного збору

Повна назва: Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів.

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця.

Повна назва: Податкова декларація екологічного податку (з додатками 1-7).

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації).

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (додаток 7 до декларації).

Повна назва: Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності (з додатками).

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (квартальна).

Повна назва: Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби (з додатками).

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС).

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА).

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи).

Повна назва: Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

Повна назва: Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (ф. № 1-РА).

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма 2-РС).

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати.

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ).

Повна назва: Розрахунки з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (додатки 8-9).

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (ф. № 1-РТ).

Повна назва: Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ). 

Повна назва: Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб (місячна)).

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна)

Повна назва: Звіт про роботу міського електротранспорту (форма №2-етр).

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (ф. №1-субсидії (паливо)).

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (форма №1-субсидії (ЖКГ)).

Повна назва: Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма №21-заг (місячна)).

Повна назва: Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (№ 51-авто (місячна)).

Повна назва: Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (форма №1-П).

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для юросіб). 

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для фізосіб-підприємців).

Повна назва: Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма №1-опт) (місячна)

Повна назва: Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (ф. №1-зерно (місячна)).

Повна назва: Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (форма №4-МТМ)

Повна назва: Звіт про товарооборот (форма №1-торг) (місячна)

Повна назва: Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма №37-сг).

Повна назва: Стан тваринництва на "___" ________ 20 __ року (форма №24-сг, місячна).

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація про майновий стан і доходи

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Повна назва: Податкова декларація з транспортного податку

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Звіт про продаж і запаси товарів (форма №3-торг)

Повна назва: Баланс. Форма №1

Повна назва: Звіт про фінансові результати. Форма №2

Повна назва: Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Форми №1-м, 2-м

Повна назва: Капітальні інвестиції (форма №2-інвестиції (квартальна))

Повна назва: Звіт про обсяги реалізованих послуг ( ф. № 1-послуги (квартальна))

Повна назва: Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (ф. № 1-Б) (річна, квартальна)

Повна назва: Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі. Форма №1-опт (квартальна)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку (форма №14-зв’язок)

Повна назва: Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку (форма №14-зв’язок)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Форма №Ф4-ФСС з ТВП)

Повна назва: Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (Ф14-ФСС з ТВП)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Повна назва: Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт (форма №2-буд (квартальна))

Повна назва: Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (форма №14-ЗЕЗ (квартальна))

Повна назва: Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1

Повна назва: Довідка про використані розрахункові книжки

Повна назва: Баланс. Форма № 1. Для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (рік, квартал)

Повна назва: Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма №5-ЗЕЗ (місячна))

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) послуг (форма №9-ЗЕЗ (квартальна))

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма №1-ЕІО)

Повна назва: Звіт про добування водних біоресурсів (форма №1-риба (квартал))

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації спирту (форма №1-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (ф. № 1-РА)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма 2-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (ф. № 1-РТ)

Повна назва: Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб (місячна))

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (квартальна)

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна)

Повна назва: Звіт про виконання державного замовлення (форма №1-держзамовлення (квартальна))

Повна назва: Звіт про іноземні інвестиції в Україну (форма №10-ЗЕЗ (квартальна))

Повна назва: Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу (форма №13-ЗЕЗ)

Повна назва: Звіт про роботу міського електротранспорту (форма №2-етр)

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (ф. №1-субсидії (паливо))

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (форма №1-субсидії (ЖКГ))

Повна назва: Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма №21-заг (місячна))

Повна назва: Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (№ 51-авто (місячна))

Повна назва: Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (форма №1-П)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для юросіб)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для фізосіб-підприємців)

Повна назва: Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма №1-опт) (місячна)

Повна назва: Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (форма №4-МТМ)

Повна назва: Звіт про товарооборот (форма №1-торг) (місячна)

Повна назва: Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма №37-сг)

Повна назва: Стан тваринництва на "___" ________ 20 __ року (форма №24-сг, місячна)

Повна назва: Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (форма №11-заг)

Повна назва: Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (форма №13-заг)

Повна назва: Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (ф. №1-зерно (місячна))

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 до Декларації)

Повна плата: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 до Декларації)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4).

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 до Декларації)

Повна назва: озрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (форма №31-авто)

Повна назва: Заява про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування

Повна назва: Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1

Повна назва: Довідка про використані розрахункові книжки

Повна назва: Заява про застосування спрощеної системи оподаткування

Повна назва: Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування

Повна назва: Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізац

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма №5-ЗЕЗ (місячна))

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма №1-ЕІО)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації спирту (форма №1-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва і реалізації тютюнових виробів (ф. № 3-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (ф. № 1-ОА)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (ф. № 1-РА)

Повна назва: Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма 2-РС)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (ф. № 1-ОТ)

Повна назва: Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (ф. № 1-РТ)

Повна назва: Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб (місячна))

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна)

Повна назва: Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (№ 51-авто (місячна))

Повна назва: Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (форма №1-П)

Повна назва: Звіт про роботу міського електротранспорту (форма №2-етр)

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат на паливо (ф. №1-субсидії (паливо))

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для юросіб)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для фізосіб-підприємців)

Повна назва: Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма №1-опт) (місячна)

Повна назва: Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма №21-заг (місячна))

Повна назва: Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (ф. №1-зерно (місячна))

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (форма №1-субсидії (ЖКГ))

Повна назва: Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20 __ року (форма №4-сг)

Повна назва: Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (форма №4-МТМ)

Повна назва: Звіт про товарооборот (форма №1-торг) (місячна)

Повна назва: Стан тваринництва на "___" ________ 20 __ року (форма №24-сг, місячна)

Повна назва: Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб (місячна))

Повна назва: Звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна)

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг (форма №1-субсидії (ЖКГ))

Повна назва: Звіт про використання марок акцизного податку

Повна назва: Звіт про роботу міського електротранспорту (форма №2-етр)

Повна назва: Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива (ф. №1-субсидії (паливо))

Повна назва: Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма №21-заг (місячна))

Повна назва: Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (форма №1-П)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для юросіб)

Повна назва: Про продаж світлих нафтопродуктів (форма №1-торг (нафтопродукти) (місячна) для фізосіб-підприємців)

Повна назва: Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма №1-опт) (місячна)

Повна назва: Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (форма №4-МТМ)

Повна назва: Звіт про товарооборот (форма №1-торг) (місячна)

Повна назва: Податкова декларація про майновий стан і доходи

Повна назва: Стан тваринництва на "___" ________ 20 __ року (форма №24-сг, місячна)

Повна назва: Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (ф. №1-зерно (місячна))

Повна назва: Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (дод. 5)

Повна назва: Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (№ 51-авто (місячна))

Повна назва: Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (дод. 5)

Повна назва: Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку (форма №14-зв’язок)

Повна назва: Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повна назва: Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (форма №31-авто)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Декларація акцизного податку (з додатками)

Повна назва: Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Форма №Ф4-ФСС з ТВП)

Повна назва: Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (Ф14-ФСС з ТВП)

Повна назва: Податкова декларація з рентної плати

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (дод. 2 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (дод. 4 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (дод. 10 до Декларації)

Повна назва: Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (дод. 11 до Декларації)

Повна назва: Податкова декларація з податку на додану вартість (місячна)

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4)

Повна назва: Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Повна назва: Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Повна назва: Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Повна назва: Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт (форма №2-буд (квартальна))

Повна назва: Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (форма №14-ЗЕЗ (квартальна))

Повна назва: Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Форма № ЗВР-1

Повна назва: Довідка про використані розрахункові книжки

Повна назва: Баланс. Форма № 1. Для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (рік, квартал)

Повна назва: Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами 

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма №5-ЗЕЗ (місячна))

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) послуг (форма №9-ЗЕЗ (квартальна))

Повна назва: Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма №1-ЕІО)

Повна назва: Звіт про добування водних біоресурсів (форма №1-риба (квартал))